Skip to main content
Polish English Ukrainian

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy Kazimierza Kraczonia “Oblicza Świątyń – zabytkowa architektura sakralna Lublina i Lubelszczyzny”

Wystawa „Oblicza świątyń – zabytkowa architektura sakralna Lublina i Lubelszczyzny”
to prezentacja malarstwa akwarelowego Kazimierza Kraczonia podjęta we współpracy z Muzeum Archidiecezjalnym Sztuki Religijnej w Lublinie. Ekspozycja obejmuje kościoły zabytkowe Lublina oraz obiekty architektury sakralnej znajdujące się na terenie Lubelszczyzny. Wśród nich znalazły się te najbardziej znane, ale również te mniej popularne, stojące na uboczu głównych szlaków turystycznych np. gotycki kościół w Piotrawinie czy zbudowana na planie trójkąta świątynia w Stróży.

Wystawa, rozmieszczona w różnych miejscach Wieży, podzielona została tematycznie.  W Sali Białej znajdują się widoki kościołów (Kościoła św. Anny w Kijanach, Bazyliki św. Anny w Lubartowie oraz Kościoła Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim), z których pochodzą prezentowane tu portrety.  W korytarzu/obejściu można obejrzeć świątynie z terenów Lubelszczyzny. Na kolejnej kondygnacji, przy makiecie kościoła Farnego, znajdują się  ilustracje tej świątyni z różnych okresów jej istnienia. Z kolei Galerię „Pod kogutkiem” wypełniają akwarele z sylwetkami kościołów Lublina, które można dostrzec z tarasu widokowego.