Skip to main content
Polish English Ukrainian

W grudniu został zrealizowany cykl “Brama Czasu” na Wieży Trynitarskiej w Lublinie, w ramach którego zaprosiliśmy uczniów lubelskich szkół na darmowe zajęcia edukacyjne. Organizatorem było Stowarzyszenie Anthill.  Przeprowadziliśmy 50 lekcji, które obejmowały trzy tematy zajęć: “Lublin – Moja Mała Ojczyzna”, “Lublin, którego już nie ma” oraz “Koziołkowe Opowieści – legendy Lublina”. Autorem lekcji jest Agnieszka Malinowska – lubelska przewodniczka.

 

Lekcje edukacyjne odbywały się w Muzeum Archidiecezji Lubelskiej Wieża Trynitarska w Lublinie, a w ramach dodatkowych atrakcji edukacyjnych uczniowie wzięli udział w oprowadzaniu po wystawie Muzeum oraz odwiedzili czasowe wystawy tematyczne.

Dodatkowo, każdy z uczniów otrzymał materiały edukacyjne oraz pamiątkowe gadżety tematyczne.

Dla nauczycieli i wychowawców przygotowaliśmy konspekty zajęć.

 

 


 

Zadanie finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki